Calamiteitenfonds

Calamiteitenfonds

All Over Tours (KvK nr. 91554446) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als consument die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

×
Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

En ontvang inspiratie voor je volgende droomreis.

Naar boven